Post operative

“การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด” เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมากลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมตามปกติ

โปรแกรมฟื้นฟูหลังผ่าตัดจึงเหมาะสำหรับหลังผ่าตัดเลยทันทีซึ่งอยู่ในระยะ healing หรือสำหรับคนที่ทำการผ่าตัดมาแล้วมากกว่า 14 วันซึ่งอยู่ในระยะ rehab การรักษาเน้นขั้นตอนในการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ช่วยในการลดปวดเร่งซ่อมแซม รวมไปถึงเทคนิคการไล่น้ำเหลืองเพื่อช่วยในการลดบวม และลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ข้อติด การลงน้ำหนัก การเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับคนไข้หลังผ่าตัดและคนไข้ที่ต้องการการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและเพิ่มคุณภาพการเคลื่อนไหว

รายละเอียดโปรแกรม Post operative ฟื้นฟูหลังผ่าตัด

  • การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวน์
  • การรักษาด้วยคลื่นเลเซอร์กำลังสูง
  • การออกกำลังกายเฉพาะเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ
  • Lymphatic drainage ลดของเสียที่คั่งค้าง
  • PMS คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงกระตุ้นเส้นประสาท
  • การขยับข้อต่อและการยืดกล้ามเนื้อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

%d bloggers like this: