วารีบำบัด

หลักการวารีบำบัด (Hydrotherapy Principle)

วารีบำบัด  เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งใช้น้ำเป็นตัวกลางหรือสื่อในการรักษา มักจะกระทำในรูปแบบของการฝึกออกกำลังกายในน้ำ หรือการใช้คุณสมบัติของน้ำในลักษณะรูปแบบต่างกันมารักษาปัญหาของผู้ป่วย อาทิเช่น ผู้ป่วยข้อติดบวมที่แขนขาและมือ บาดแผลไฟไหม้หรือแผลกดทับ (Pressure sore) กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผิวหนัง หนาตัว เป็นต้น ดังนั้นการนำเอาน้ำมารักษาทางกายภาพบำบัดจึงแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1.การออกกำลังหรือการฝึกบริหารภายในน้ำ ที่เรียกว่า Aquatic exercise หรือ Pool exercise

ผลการรักษา

 • ช่วยเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ
 • ช่วยฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง
 • เพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ
 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของร่างกาย เช่น การเดินและการทรงตัว
 • ทำให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ง่ายกว่าบนบก ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้แก่ผู้ป่วย
 • กระตุ้นการทำงานของต่อมเหงื่อใต้ผิวหนัง

2.การรักษาด้วยคุณสมบัติของน้ำ (ซึ่งทางคลินิกจะใช้เทคนิคนี้)

ผลการรักษา

 • กระแสน้ำอุ่นจะช่วยลดอาการปวด
 • กระแสน้ำอุ่นจะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
 • ช่วยการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ
 • ช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนโดยเฉพาะที่ผิวหนัง
 • กระตุ้นการทำงานของต่อมเหงื่อใต้ผิวหนัง
 • กระแสน้ำจะช่วยนวดให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย